Škola otců (1957)

 

Obsah

Český umělecký film ze současného života. Je to příběh poctivého učitele, proti kterému se - právě pro jeho nebojácnou poctivost, odporující neupřímnosti a podvádění - postaví veřejné mínění. Učitel Pelikán nežil se svou ženou ve šťastném manželství. Řekli si, že se na čas rozejdou a Pelikán se dal přeložit do malého moravského pohraničního města Milonic. Poměry na jeho novém působišti byly - především vinou mladého a ve své ctižádostivé agilnosti nepoctivého ředitele školy - víc než nezdravé. Pelikán se nedal odstrašit vyhrůžkami ani přemluvit radami více-méně dobře míněnými. Odvážně se pustil do boje proti všem: řediteli, učitelskému sboru i rodičům svých žáků. Ve chvíli, kdy jeho poctivý zápas o správnou výchovu dětí sliboval první úspěchy (podařilo se mu získat si své žáky a „napravit" dosud nepochopeného Lojzíka Kotačku), však podlehl zákeřnosti a špíně lidské zloby. Přes probouzející se vzájemný milostný cit k mladé učitelce Andulce Novotné opustil Milonice a vrátil se jako na duši raněný člověk do svého dřívějšího života. (FILMOVÝ PŘEHLED 42 / 1957)

Příběh učitele základní školy, který po příchodu do nového působiště čelí skutečnostem, se kterými se nechce smířit. Tíží jej zanedbaná pedagogika, pusté proklamace, nedostatky ve vědomostech žáků i zloba mezi nimi. Veden spavedlností a láskou k dětem je nucen snášet nejen nepřátelství, ale posléze i rozpoutanou štvanici...
Škola otců

Ztracení - Lost (2004)

Příběhy o trosečnících, kteří hříčkou osudu ztroskotali a zůstali uvězněni na opuštěných ostrovech uprostřed oceánu, fascinují člověka již...

Škola otců

Zoufalé manželky (2004)

Je to možné? Mary Alice Young (Brenda Strong) vypadá tak šťastně. Nádherný dům na předměstí, spolehlivý manžel, dítě a mnoho dalších věcí. Toho...

Škola otců

Vykoupení z věznice Shawshank (1994)

Víceprezident banky Andy Dufrense byl nevinně odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Nastupuje do trestnice Shawshank, která připomíná peklo....

Škola otců

Pulp Fiction - Historky z podsvětí (1993)

Vincent Vega (John Travolta) a Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) sú dvaja nerozluční treťotriedni gangstri v službách obávaného Marsellusa...

KATEGORIE FILMU